Ania Pawłowska-Barabach


Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu (2000)
Pracowniczka Ośrodka Wczesnej Interwencji i Rehabilitacji PlusMed
Autorka i prowadząca szkolenie "Ocena neurorozwojowa dziecka - wczesna interwencja"

Ukończone szkolenia:

 • NDT Bobath kurs podstawowy (2004)
 • Neurofizjologiczne podstawy Integracji Sensorycznej (2004)
 • PNF podstawowy (2005)
 • PNF w Pediatrii (2005)
 • NDT - Bobath Baby (2006)
 • Warsztaty "Terapia zajęciowa dla dzieci z problemami neurologicznym" (2006)
 • Kinesio Taping Associaction (2007)
 • NDT Bobath kurs podstawowy - Lider Grupy (2007)
 • Warsztaty "Dziecko wiotkie - diagnoza i terapia" (2007)
 • The Test of Infant Motor Performance - TIMP (2007)
 • Warsztaty "Zaburzenia funkcji móżdżku - diagnoza i terapia" (2008)
 • NDT Bobath kurs podstawowy - Asystent Senior Instruktora (2008)
 • Międzynarodowy Kongres NDT-Bobath - "Czy wcześniak pozostaje zawsze wczesniakiem?" (2014)

Powrót do strony głównej